Vunnen upphandling gällande rivning av Rotundan

Borås Stad har haft ute en upphandling som gällde rivningsentreprenaden av Rotundan i Borås. STC Borås lämnade det mest fördelaktiga anbudet och har blivit tilldelade uppdraget.

Rivning kommer utföras av Stefan Hallbergs Gräv & Schakt.