Enskilda avlopp

Vi är certifierade (ME-Diplom) för installation av avloppsanläggningar. Vi tar hand om allt från provgrop, kontakt med miljökontoret/kommunen, ansökan, hjälp vid planering och utformning, val av anläggning, till det kompletta genomförandet av en ny avloppsanläggning. Vi ger er en kostnadsfri offert. Vi kan erbjuda alla sorters avloppsanläggningar; markbädd, infiltration eller reningsverk, stora som små. Vi arbetar nära flera stora svenska tillverkare av anläggningar vilket borgar för hög kvalitet. Vi har stor erfarenhet i och med att vi har arbetat med avloppsanläggningar sedan 70-talet. Ca 700 anläggningar har det blivit genom åren.

Vi projekterar även större anläggningar till större/flera fastigheter.

Vi ombesörjer gärna er ansökan. Kostnad för denna är 3 750: – inklusive moms. Kostnaden för ansökan avgår om vi kommer överens att vi ska utföra anläggningen.  Om kommunens miljöenhet kräver provgrop så utför vi även detta till en kostnad av ca 2 000–3 500: – inklusive moms.

Det är alltid miljöenheten i respektive kommun som ger tillstånd för avloppsanläggningen och det är alltid den vi utgår ifrån när vi lämnar offert. Det är inte sällan att det krävs lite mer av anläggningarna såsom upplyft infiltration med pumpbrunn och nivålarm som följd. Minireningsverk med lämpligt efterföljande reningssteg är vanligt förekommande vid hög skyddsnivå på grund av närliggande vattendrag och sjöar.

Det är även viktigt att tänka igenom och ta hänsyn till befintligt ledningssystem, när man skall planera för nytt avlopp. Det är inte helt ovanligt att ledning mellan hus och slamavskiljaren är i dåligt skick. Det är ett klokt val att åtgärda detta samtidigt. Dagsvattenledningarna är även de viktiga i sammanhanget, de får inte under några som helst omständigheter vara förbundna med avloppssystemet.

Vi kommer gärna ut och diskuterar fram en lämplig lösning för just Ert avlopp.
Tveka inte att kontakta oss för att få ett väl fungerande och proffsigt avlopp!