Miljö & kvalitet

STC arbetar systematiskt och med ständiga förbättringar i sin verksamhet i enlighet med standarden för miljö, ISO 14001:2015, och med standarden för kvalitet, ISO 9001:2015.

Samtliga delägare är involverade i ledningssystemet för Miljö & Kvalitet och skall i alla arbeten följa de rutiner som inarbetats.