Grusprodukter

Vi har försäljning av krossprodukter, matjord mm till både privatpersoner och företag. Det önskade materialet lastas på släpkärra med hjälp av vår lastmaskin på plats. Denna verksamhet delar yta med hanteringen av schaktmassor. Vi har självklart även möjligheten att kunna leverera önskat material med vanlig lastbil eller kranbil.

Fixardags!

Vi har materialet som ni behöver för att göra i ordning era trädgårdar och andra ytor där hemma!

Stenmjöl 0-2mm                                     500:-
(Sandlådesand) Bakbar sand 0-4mm     500:-
Gjutgrus 0-8mm                                      500:-
Bergkross 0-16mm                                  500:-
Bergkross 0-32mm                                  500:-
Makadam 2-5mm                                     500:-
Makadam 5-8mm                                     500:-
Makdam 8-11mm                                      500:-
Makadam 16-22mm                                 500:-
Täckbark                                                    600:-
Hasselforsjord                                           600:-
Harpad jord                                                500:-

Priserna gäller per normal släpkärra.

Vägbeskrivning: Mot Svensgärde, ta av mot Sörbo (gamla 40:an) sedan ser ni skylten på vänster sida efter ca 300m.

Öppettider Fredagar 07:00-16:00
Frukoststängt 09:00-09:45
Lunchstängt 13:00-13:45

Telefon: 0793-36 31 87