Grusprodukter

Vi har försäljning av krossprodukter, matjord mm till både privatpersoner och företag. Det önskade materialet lastas på släpkärra med hjälp av vår lastmaskin på plats. Denna verksamhet delar yta med hanteringen av schaktmassor. Vi har självklart även möjligheten att kunna leverera önskat material med vanlig lastbil eller kranbil.