Stenspräckning

Stenspräckning är ett snabbt och säkert sätt att avlägsna sten där det kan var känsligt eller rent av farligt att använda sig av sprängning. Det är även kostnadseffektivt då utrustningen är lätt att hantera och flytta. Det ger även betydligt mindre vibrationer än sprängning och därför behöver man heller inte besikta närliggande byggnader.