Krossning

Att krossa berg på arbetsplatsen är bra på många sätt. Dels besparar det miljön då restmaterialet berg krossas och därefter blir en produkt att återanvända för uppfyllnad mm, istället för att köras bort och material som krossats på annat håll körs i retur. Av samma anledning så finns det en ekonomisk vinning i det hela då man tar om hand och använder materialet som redan finns på plats.
Vi åtar oss självklart även krossning i bergtäkter med. Där behovet finns, där finns vi.