Rivningsentreprenader

Rivning är ett hantverk som kräver flexibilitet, säkerhetsfokus samt stor kunskap om olika typer av material och konstruktioner. Allt detta har vi på STC genom att i organisationen ha mer än 30 års erfarenhet av alla tänkbara rivningsentreprenader. Vår arbetsmetod är selektiv rivning med tanke på miljö, säkerhet och effektivitet.