Schaktmassor

Miljötänk genomsyrar vår verksamhet. En viktig del i detta är att återanvända och förädla schaktmassor som annars skulle gått på deponi någonstans. Vi har sorterverk som gör att vi kan ta om hand om schaktmassor och gör så att det som går att återanvända kommer till användning på nya projekt.