Stenspräckning för garage

STC Borås anlitades av en privatperson som hade berg på sin tomt där denne ville uppföra ett garage.

Stenspräckningen utfördes av Efraimssons Gräv & Schakt AB.

Bilder från projektet