STC medverkar i projekt gällande nya GC-vägar

Borås Stad har haft ute 2 stycken upphandlingar gällande anläggande av nya gång- och cykelvägar i Borås, en på Symfonigatan och en på Viaredsvägen. Vinnande anbud lämnades av Opticon Infra AB, som gett STC Borås förtroendet att leverera en helhetslösning som innefattar arbetsledning, grävmaskiner, anläggningsarbetare och lastbilar.

Projekten startade i början av september och beräknas pågå fram till slutet av november.