Semestertider för släpkärrelastningen av grusmaterial