Semestertider för släpkärrelastning av grusmaterial