Viared & Symfonigatan: Gång- & Cykelväg

Det nyetablerade företaget Opticon Infra kom i kontakt med STC Borås redan för två år sedan i samband med ett mindre jobb företaget hade i Borås. När Opticon sedan vann upphandlingen för två anläggningsjobb, var valet att ta in STC självklart.

– Eftersom vi är ett så pass nyetablerat företag behövde vi få en hel del hjälp med arbetsledning, maskiner och yrkesgubbar och den hjälpen kunde vi få samlat av STC, vilket är väldigt bra. Sedan tycker vi alltid det är viktigt att hyra in entreprenörer med lokal anknytning när vi utför jobb i andra kommuner, vilket vi fick genom STC säger Stefan Amvall, Platschef på Opticon Infra som har säte i Kungsbacka. De två jobb som Opticon Infra har utfört med enheter från STC gäller anläggning av två cykelvägar i Borås. Den ena cykelvägen ligger i industriområdet Viared och den andra ligger i området Hestra.

Det är relativt små projekt, men oerhört betydelsefulla för oss eftersom vi behöver komma igång och få en omsättning eftersom vi är ett nyetablerat företag, Säger Stefan Amvall.

Så snart Opticon hade vunnit upphandlingen startade de igång med en grovplanering för att ta fram vilka maskiner de kunde tänkas behöva, hur många maskiner STC hade lediga och hur många som skulle vara med i projektet.

– Arbetet har rullat på jättebra tillsammans med STC och vi har haft en bra dialog hela tiden. Jag tror att grunden till ett lyckat projekt är att ha en bra dialog, då rullar allt på och man kan enklare lösa problem som uppstår.

Det lite mindre jobbet på Symfonigatan i Hestra räknar de att bli klara med under veckan. Anläggningen av cykelvägen i Viared startades igång andra veckan i september och beräknas vara klart i slutet av november.

I framtiden hoppas Opticon på fler projekt i Boråsområdet, och ser de två arbeten de nu haft som testprojekt de kan ta lärdom ifrån till nästkommande projekt.

– Vår ambition är att fortsätta hyra in enheter från STC då det slagit väl ut. Sedan kan man aldrig sia in i framtiden men tanken är att vi ska ge det en chans. Nu ska vi på Opticon analysera dessa projekt och kolla på vad vi kan göra lite bättre i nästa projekt. Gör vi vissa saker lite lite bättre nästan gång, blir vi också lite lite mer effektiva, säger Stefan Amvall. 

Viared

Symfonigatan