Sök
Filter
Stäng

Höök´s Viared

Som underentreprenör åt ISS Landscaping utför STC grovschakt och grundläggning av 6500 kvm i två plan åt Höök´s. På plats finns Borgstena Dumbertransport, Borås Maskingrävning och Benny Anderssons Schakt, med maskinisterna Mathias Lundwall, Niklas Hedin, Lars Kronblad, Mats Kronblad och Andreas Laxholm.
ton