Sök
Filter
Stäng

Om oss

Schakt & Transport i Borås Entreprenad AB

Box 17

507 20 Brämhult
Org. Nr. 55 63 25 - 12 70


Företag

- Företagsform: Aktiebolag
- Företaget är momsklassificerat som bygg- & anläggningsföretag 
- Företaget benämns i dagligt tal STC 
- Firmatecknare VD Ulf Johansson och Arbetschef Per Pettersson.

- STC finns på Vävlagargatan 11 Brämhult Borås. 
- Tel 033 - 24 87 15. Fax 033 - 24 15 60. 
- e-mail info@stcboras.se 
- Hemsida: www.stcboras.se

- Bankförbindelse SE-Banken. 
- Försäkringsbolag Länsförsäkringar Älvsborg. 
- Företaget ägs av 53 maskinägare. 
- Företaget disponerar c:a 130 st entreprenadmaskiner och 20 st anläggningsarbetare. 

 

  2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31
- Nettoomsättning 177 070 233 145 537 469 126 968 554
- Lämnad återbäring till ägare 1 402 343 1 714 824 1 802 434
- Resultat efter finansiella poster 859 343 77 187 79 074
- Soliditet %  10,78 11,74 13,1
- Av ägarna slutlig erlagd provision % 2,55 2,56 2,40
       
       


 
Personal 
Maskinförmedling och entreprenader:
Ulf Johansson och Per Pettersson
Administration: Maria Bohman
Redovisningskonsult: Christopher Larsson

 

Arbetsgivartillhörighet: Maskinentreprenörerna.

Affärside
STC affärside är att kunna lämna en heltäckande service inom bygg och anläggningsbranchen då det gäller uthyrning av entreprenadmaskiner och lastbilar samt försäljning av grusprodukter mm.